Dôležité podmienky

 
 
 

Dôležité podmienky

V prípade nákupu bicykla cez e_shop je bezpodmienečne nutné zabezpečiť odborné zloženie a nastavenie bicykla v odbornom autorizovanom servise, čo je platená služba! Tento úkon musí byť potvrdený v záručnom liste, inak vzniknuté závady nebudú považované za záručné. Aj ostatné predpísané servisné úkony podľa priloženého Návodu na použitie a údržbu zostávajú v platnosti.

Tiež iné súčasti bicyklov a komponenty odporúčame dať si namontovať v špecializovaných servisoch. V prípade, že závada je spôsobená chybnou montážou, reklamácia nebude uznaná z dôvodu neodbornej montáže.